VVS-luncher i Jönköping 2019

Inbjudan till JÖNKÖPINGS VVS-LUNCH 2019

EMTF´s lokalkommitté i Jönköping bjuder in till 6 lunchträffar under 2019. Träffarna hålls sista onsdagen i mars (27/3), april (24/4), maj (29/5), september (25/9), oktober (30/10) och november (27/11). Innehållet på träffarna kommer vara mingel och lunch kombinerat med ett intressant föredrag eller seminarium.

Syftet med VVS-lunchen att ge VVS-branschen en naturlig mötesplats och en möjlighet att träffas, lära känna varandra och skapa nätverk. Till detta kommer även ett intressant föredrag.

Anmälan avser deltagande på samtliga årets VVS-luncher och görs via länk nedan. Kostnad är 1 500:- exkl moms per person för medlemmar och 1 800:- exkl moms per person för icke medlemmar och i kostnaden ingår både lunch och föredrag. Anmälan vill vi ha senast 22/3.

Samtliga träffar kommer hållas på Jönköpings hotell och konferens, med start kl 12.00

Med förhoppning om god uppslutning av båda nya och gamla deltagare.

Energi och miljötekniska föreningens lokala styrelse i Jönköping:

Alexander Uhnell
Benny Åström
Jan-Erik Andersson
Johan Schildt
Christian Udd
Mats Josefsson
Bengt Jönsson
Ulf Ekedal
 

 

 

onsdag 27 mars 2019
Kl. 12:00
Medlem pris: 
1 500,00 kr
Lokalavdelning: 
Jönköping

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.