Teknikutbildning i Västerås om praktisk energiberäkning enligt BBR och BEN

Vad innebär omräkningen till det primärenergital som är kravet i Boverkets Byggregler sedan halvårsskiftet 2017 och hur använder man ekvationen i det praktiska arbetet? Vilka krav medför BBR:s krav på verifiering och hänvisning till BEN (byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår) och hur kan Svebys verktyg och anvisningar förtydliga arbetet och redovisningen?

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen i Stockholm går Per Levin, Projektengagemang igenom BBR-kraven och hur primärenergitalet beräknas.

Program:

09.00            BBR–krav       Genomgång
                     Beräkning av primärenergital – exempel
                     Krav på verifiering
                     Krav på mätning

10.15            BEN-sträckare med fika

10.30            BEN-kraven    Genomgång
                                             Beräkningsexempel

11.15            Sveby             Genomgång av hjälpmedel m.m.
                                          

12.00            Avslut med gemensam lunch

Plats: Västerås, Rocklunda Restaurang & Konferens, ABB Arena Nord. Rum K3.  

Datum och tid 25 april, 09.00-12.00, kursen avslutas med gemensam lunch

Kostnad: 1 995 kr exkl moms om du är medlem i Energi och Miljötekniska Föreningen, 2595 kr exkl moms om du inte är medlem

onsdag 25 april 2018
Kl. 09:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Västerås

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.