Teknikutbildning i Umeå - BBR för alla - så hänger regelverket ihop!

http://www.energi-miljo.se/medlemformanerbli-medlemVi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse för hur regelverken hänger ihop och vem som ställer kraven? Vi sätter fokus på Boverkets Byggregler (BBR) och uppdaterar dig om det senaste.

Kursinnehåll:
• Syfte med byggregler och normer som påverkar fastighetens olika delar.
• Förordningar, direktiv och andra rättssaker
• Översikt av styrdokument från riksdag till olika branschöverenskommelser och regler  ex PBL, PBF, BBR, AFS, AMA och Säker Vatten
• Vad är tvingande eller sätt att uppfylla kraven?
• PBL, Kapitel 8
• BBR 26 (2018) Nyheter kapitel 6 & 9

Marcus Lundin, är verksam som kunskapsutvecklare inom bygg och VVS. Engagerar och berör genom sina utbildningar inom bl.a Säker Vatteninstallation, Byggregler och normer för VVS – företag och tjänster som att ta fram relevant och tidsenligt utbildningsmaterial.

Datum och tid: Tisdag 16 oktober, kl 11.30-16.00 inkl lunch
Plats: Umåker Konferens, Travbananevägen 50
Förtäring: Lunch och eftermiddagsfika ingår
Kostnad medlemmar: 1.995 exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 2.595 kr exkl moms

Du vet väl att många får huvuddelen av medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.

Bli medlem för 2019 så ingår resten av 2018 och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kurser!

Bli medlem här:

http://www.energi-miljo.se/medlemformanerbli-medlem

ANMÄLAN nedan senast fredag 12 oktober.
 

tisdag 16 oktober 2018
Kl. 11:30
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Umeå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.