Teknikutbildning i Stockholm - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.

 

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen går Per Levin, Projektengagemang igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.

 

  • Vad innebär omräkningen till det primärenergital som är kravet i BBR och hur använder man ekvationen i det praktiska arbetet?
  • Vilka utökade krav medför BBR:s krav på verifiering och hänvisning till BEN?
  • Ska verifieringen ske med fördjupad energiberäkning i samband med färdigställandet eller med uppföljande mätning i efterhand?
  • Hur kan Svebys verktyg och anvisningar förtydliga arbetet och redovisningen?
  • Även energideklarationerna har redan påverkats av de nya kraven. Kommer redovisningen av energikraven i framtiden att kunna utföras som en utökad energideklaration?
  • SKL:s förslag till nytt verktyg ”Energihjälpen” ger en föraning om hur ett sådant formulär kan utformas för att underlätta Byggnadsnämndens granskning och vara ett stöd för byggherrens egenkontroll.

 

Kursinnehåll:
- Genomgång BBR–krav
- Beräkning av primärenergital – exempel
- Krav på verifiering och mätning
- Genomgång BEN-kraven
- Beräkningsexempel BEN-kraven
- Genomgång av hjälpmedel m.m. i Sveby
- Hjälpmedel m.m. forts.
- Gemensam summering/frågestund

 

Datum och tid: 2020-05-05, Kl 09.00 – 16.00
Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55
Förtäring: Fika/Lunch ingår
Kostnad medlemmar: 3.995kr exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 4.995kr exkl moms

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

 

ANMÄLAN sker i formuläret nedan. (Kontakta info@energi-miljo.se om du och ev kollegor önskar anmäla er efter sista anmälningsdatum, eller om utbildningen är fullsatt. Oftast går det att lösa med byte till större kurslokal.)

 

Varmt välkommen!

 

tisdag 5 maj 2020
Kl. 09:00
Medlem pris: 
3 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Stockholm
Extra info: 
Eventuella allergier/vegkost:

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.