Teknikutbildning i Stockholm för installationstekniker om fuktdimensionering

Heldagskurs om fukt för installationstekniker
 

Välkommen till en heldagskurs med både teori och praktik när det gäller fukt, ventilation och energi.
Under dagen lär du dig mer om fukt i luft och material, fuktvandring, mätinstrument och även praktiska övningar för fuktdimensionering och ventilation.

 

Program

09.00 Presentation av kursledare samt deltagare

09:15 Grundläggande fuktteori: Vad är fukt, begrepp, fukt i luft, fukt i material, fuktvandring, kritiska fuktnivåer, kopplingen mellan värme, temperatur och fukt

10. 30 Paus

10.45 Hur mäter vi fukt: mätinstrument, tolkning av mätdata, mätningarnas begränsning

11.15 Hur räknar man med fukt – praktiska övningar

12.00 Lunch

13.00 Fuktens betydelse för byggnaden och dess brukare - vad är fuktiga byggnader & hur påverkas brukarna

14.15 Kaffepaus

14.30 Inomhusmiljö vad är det?

15.00 Skadefall

15.30 Diskussion och erfarenhetsåterkoppling

 

Kursledare: Byggnadsingenjör SBR, Byggdoktor Björn Wuolikainen, Specialist Fukt & inomhusmiljö

Pris: 3 999 kr exkl moms för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen, 4 995 kr exkl moms för icke-medlemmar

Datum: 16 maj

Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55 ö.g

onsdag 16 maj 2018
Kl. 09:00
Medlem pris: 
3 999,00 kr
Aktivitetstyp: 

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.