Teknikutbildning i Stockholm - BBR för alla - så hänger regelverket ihop!

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop och vem som ställer kraven?
Vi sätter fokus på Boverkets Byggregler (BBR) och uppdaterar dig om det senaste.

Kursinnehåll:

  • Syfte med byggregler och normer som påverkar fastighetens olika delar.
  • Förordningar, direktiv och andra rättssaker
  • Översikt av styrdokument från riksdag till olika branschöverenskommelser och regler ex PBL, PBF, BBR, AFS, AMA och Säker Vatten
  • Vad är tvingande eller sätt att uppfylla kraven?
  • PBL, Kapitel 8
  • BBR 26 (2018) Nyheter kapitel 6 & 9

 

Marcus Lundin, är verksam som kunskapsutvecklare inom bygg och VVS. Engagerar och berör genom sina utbildningar inom bl.a Säker Vatteninstallation, Byggregler och normer för VVS – företag och tjänster som att ta fram relevant och tidsenligt utbildningsmaterial.

Datum och tid: Onsdag 21 november, kl 09.00-15.00 inkl lunch
Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55, Stockholm
Förtäring: Lunch och eftermiddagsfika ingår
Kostnad medlemmar: 3.995 exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 4.995 kr exkl moms

Passa på att ta del av vårt medlemserbjudande!

Bli medlem för 2019 så ingår resten av 2018 och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kurser och aktiviteter!

Medlemsavgiften är 790 kr per år (inkl moms).

Många får dessutom huvuddelen av medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.Bli medlem HÄR

 

ANMÄLAN senast måndag 19 november

 

Välkommna!

 

 

onsdag 21 november 2018
Kl. 09:00
Medlem pris: 
3 995,00 kr
Aktivitetstyp: 

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.