Teknikutbildning i Östersund - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Teknikutbildning i Östersund - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN
 

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.

 

Vad innebär omräkningen till det primärenergital som är kravet i BBR och hur använder man ekvationen i det praktiska arbetet?

 

Vilka utökade krav medför BBR:s krav på verifiering och hänvisning till BEN? Ska verifieringen ske med fördjupad energiberäkning i samband med färdigställandet eller med uppföljande mätning i efterhand? Hur kan Svebys verktyg och anvisningar förtydliga arbetet och redovisningen?

 

Även energideklarationerna har redan påverkats av de nya kraven. Kommer redovisningen av energikraven i framtiden att kunna utföras som en utökad energideklaration? SKL:s förslag till nytt verktyg ”Energihjälpen” ger en föraning om hur ett sådant formulär kan utformas för att underlätta Byggnadsnämndens granskning och vara ett stöd för byggherrens egenkontroll.

 

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen i Östersund går Per Levin, Projektengagemang igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.

Program:
10.00                Genomgång BBR–krav
                      Beräkning av primärenergital – exempel
                      Krav på verifiering och mätning
11.15             Bensträckare med vatten/kaffe
11.30             Genomgång BEN-kraven
12.15             Lunch
13.00             Beräkningsexempel BEN-kraven
13.30             Genomgång av hjälpmedel m.m. i Sveby
14.00             Fikapaus
14.15             Hjälpmedel m.m. forts.
14.45             Gemensam summering/frågestund
15.00             Avslut

Datum och tid: Torsdag 22 november
Plats: Swecos kontor, Bangårdsgatan 4A
Förtäring: Fika/Lunch ingår
Kostnad medlemmar: 1.995 kr exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 2.595 kr exkl moms

Passa på att ta del av vårt medlemserbjudande!
Bli medlem för 2019 så ingår resten av 2018 och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kurser och aktiviteter!

Medlemsavgiften är 790 kr per år (inkl moms).

Många får dessutom huvuddelen av medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.

Bli medlem HÄR

ANMÄLAN senast måndag 19 november

 

Välkommen!
 

 

torsdag 22 november 2018
Kl. 10:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Extra info: 
Vv meddela eventuella allergier
Anmälan stänger: 
tisdag, 20 november, 2018 - 10:00

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.