Teknikutbildning i Luleå - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen går Per Levin, Projektengagemang igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.

  • Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.
  • Vad innebär omräkningen till det primärenergital som är kravet i BBR och hur använder man ekvationen i det praktiska arbetet?
  • Vilka utökade krav medför BBR:s krav på verifiering och hänvisning till BEN? Ska verifieringen ske med fördjupad energiberäkning i samband med färdigställandet eller med uppföljande mätning i efterhand? Hur kan Svebys verktyg och anvisningar förtydliga arbetet och redovisningen?
  • Även energideklarationerna har redan påverkats av de nya kraven. Kommer redovisningen av energikraven i framtiden att kunna utföras som en utökad energideklaration? SKL:s förslag till nytt verktyg ”Energihjälpen” ger en föraning om hur ett sådant formulär kan utformas för att underlätta Byggnadsnämndens granskning och vara ett stöd för byggherrens egenkontroll.

 

Kursinnehåll:
- Genomgång BBR–krav
- Beräkning av primärenergital – exempel
- Krav på verifiering och mätning
- Genomgång BEN-kraven
- Beräkningsexempel BEN-kraven
- Genomgång av hjälpmedel m.m. i Sveby
- Hjälpmedel m.m. forts.
- Gemensam summering/frågestund

Datum och tid: Tisdag 7 maj, Kl 09.00 – 16.00
Plats: Kulturens Hus, Skeppsbrogatan 17
Förtäring: Fika/Lunch ingår
Kostnad medlemmar: 3.995kr exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 4.995kr exkl moms

Bli medlem för 2019 så går du för medlemspriset och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kommande kurser och aktiviteter!

Du tjänar in den direkt!

Medlemsavgiften är 790 kr per år (inkl moms).

Många får dessutom huvuddelen av medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.

Bli medlem här:
http://www.energi-miljo.se/medlemformanerbli-medlem

Varmt välkommen!

ANMÄLAN senast Fredag 3 maj

tisdag 7 maj 2019
Kl. 09:00
Medlem pris: 
3 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Extra info: 
Vv meddela eventuella allergier eller önskemål beträffande förtäring
Anmälan stänger: 
måndag, 6 maj, 2019 - 08:15

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.