Teknikutbildning i Luleå - Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt med mera.
Vidare presenteras BBR 2011 och vilka möjligheter som den analytiska dimensioneringen ger.

Kursen riktar sig till er som arbetar som installationskonsult/entreprenör och som ofta kommer i kontakt med olika brandskyddstekniska frågeställningar eller öka dina kunskaper inom området.

Kursledare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

Kursinnehåll:

  • Brandtekniska klasser, integritet, isolerande- och bärförmåga. Funktion för olika avskiljande byggnadsdelar
  • Brandförlopp: Olika skeenden och hur byggnadens brandskydd påverkas. Standardiserad brand och naturligt brandförlopp
  • Redovisning och diskussion av olika brandskyddstekniska lösningar för olika byggnadstyper som kontor, passivhus, bostäder, sjukhus, boende för personer med särskilt vårdbehov samt skolor. Detta sker med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt och spänningsmatning
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Historik – så gjorde man förr. Inventering och dokumentation
  • Imkanaler
  • Genomföringar rör, el och ventilation
  • Brandgaskontrollsystem i höga byggnader för trapphus, hissar och som brandgasventilation. Trycksättning av utrymningshissar och brandbekämpningshissar

 

Datum och tid: torsdagen den 30 januari kl 09.00-16.00 inkl fika/lunch

Plats: Scandic Luleå, Banvägen 3

Pris medlem/ej medlem: 4.395kr/5.395kr

Övrigt: Som kursdokumentation ingår handboken "Installationsbrandskydd 2008".
Värde 500kr

ANMÄLAN sker nedan, senast 16 januari! (Om du önskar anmäla dig efter sista anmälningsdag, kontakta: info@energi-miljo.se så vi försöker vi lösa en plats åt dig och eventuella kollegor)

 

 

torsdag 30 januari 2020
Kl. 09:00
Medlem pris: 
4 395,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Luleå
Extra info: 
Eventuell allergi/vegkost:
Anmälan stänger: 
måndag, 27 januari, 2020 - 08:00

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.