Teknikutbildning i Karlstad – ”Förebygg vattenskador i hem och fastighet”

Har du fullständig kontroll på hur du på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt vattensäkrar din kunds hem och fastighet? 

I utbildningen ”Förebygg vattenskador – i hem & fastighet”, tydliggör vi sambandet mellan vattenskador, problematik och lösningar. Vi lyfter fram statistik, orsaker, kostnader, hälso- och miljöproblem samt besvarar frågan – varför vattensäkra sitt hem och fastighet?

Genom denna engagerande och populära utbildning får du som beställare, konsult, entreprenör eller leverantör, svar på vad du ansvarar för. Argumentation för fortsatta diskussioner med din kund, för att i slutändan åstadkomma trygga och hälsosamma inomhusmiljöer, samtidigt som du minskar miljöbelastningen.

Vilket ansvar har jag som utförare/projektör?
Följ med du också och ta reda på vilka samhällskrav, branschkrav och försäkringsvillkor du står inför. Låt oss förenkla din vardag genom att få dig att förstå vad fackmässigt utförande anses vara samt vad BBR menar med sina föreskrifter och allmänna råd, ”ska” respektive ”bör”. Och inte minst vilka lösningar som står till buds på den svenska marknaden.

Varför ska jag gå kursen?
Frågan är om du har råd att missa den här utbildningen? Oavsett vilken arbetsroll du har så kommer du lära dig ovärderliga kunskaper som omgående betalar av sig. Lär dig argumentera vid inköp och försäljning och inse vikten av att förebygga vattenskador.

Marcus Lundin – Rätt Kunskap – ger dig en inblick i vilket ansvar som ligger på dig och hur du sparar pengar för dig eller din beställare genom att investera dem mot vattenskador.

Marcus är verksam som kunskapsutvecklare inom bygg och VVS. Engagerar och berör genom sina utbildningar inom bl.a Säker Vatteninstallation, Byggregler och normer för VVS – företag och tjänster som att ta fram relevant och tidsenligt utbildningsmaterial.
 

Datum och tid: Tisdag 30 oktober kl 12.00 – 16.00
Plats: Iris Restaurang & Konferens, Kårgränd 4, Karlstad
Förtäring: Lunch och fika ingår
Kostnad medlemmar: 1.995 exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 2.595 kr exkl moms

Passa på att ta del av vårt medlemserbjudande!
Bli medlem för 2019 så ingår resten av 2018 och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kurser och aktiviteter!

Medlemsavgiften är 790 kr per år (inkl moms).

Många får dessutom huvuddelen av medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.

Bli medlem HÄR

Varmt välkommen!

tisdag 30 oktober 2018
Kl. 12:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Karlstad

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.