Teknikutbildning i Jönköping -Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt med mera.
Vidare presenteras BBR 2011 och vilka möjligheter som den analytiska dimensioneringen ger.

Kursen riktar sig till er som arbetar som installationskonsult/entreprenör och som ofta kommer i kontakt med olika brandskyddstekniska frågeställningar eller öka dina kunskaper inom området.

Kursledare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

Kursinnehåll:

  • Brandtekniska klasser, integritet, isolerande- och bärförmåga. Funktion för olika avskiljande byggnadsdelar
  • Brandförlopp: Olika skeenden och hur byggnadens brandskydd påverkas. Standardiserad brand och naturligt brandförlopp
  • Redovisning och diskussion av olika brandskyddstekniska lösningar för olika byggnadstyper som kontor, passivhus, bostäder, sjukhus, boende för personer med särskilt vårdbehov samt skolor. Detta sker med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt och spänningsmatning
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Historik – så gjorde man förr. Inventering och dokumentation
  • Imkanaler
  • Genomföringar rör, el och ventilation
  • Brandgaskontrollsystem i höga byggnader för trapphus, hissar och som brandgasventilation. Trycksättning av utrymningshissar och brandbekämpningshissar

 

Plats: Scandic Elmia, Elmiavägen 8, Jönköping

Datum och tid: 11 april,  kl 09.00-16.00 inkl fika/lunch

Pris medlem/ej medlem: 3.995kr/4.995kr

Övrigt: Som kursdokumentation ingår handboken "Installationsbrandskydd 2008".
Värde 500kr

 

Bli medlem för 2019 så går du för medlemspriset och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kommande kurser och aktiviteter!

Du tjänar in den direkt!

Medlemsavgiften är 790 kr per år (inkl moms).

Många får dessutom medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.
 

Varmt Välkommen!

Lokalkommittén i Jönköping

torsdag 11 april 2019
Kl. 09:00
Medlem pris: 
3 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Extra info: 
Vv meddela eventuella allergier eller önskemål beträffande förtäring

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

9 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.