Teknikutbildning i Göteborg – Inneklimatteknik för fastighetsdrift

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa. Vi kommer att titta närmare på det termiska inomhusklimatet. Vi kommer också att behandla luftens innehåll av föroreningar samt ljudmiljö och ljusmiljö. Viktiga begrepp kommer att få sin förklaring och vi kommer att reflektera över sambanden mellan inomhusmiljöns kvalitet, husets energianvändning och den tekniska utformningen av byggnaden och dess installationer.

Som kurslitteratur ingår R1- Riktlinjer för inneklimat.

 

Kursinnehåll:

Sunda och behagliga byggnader
   Vägen från brukarnas önskemål till fungerande byggnad.
Inneklimatteknikens grunder
  Orientering om termiskt klimat, luftkvalitet, ljud och ljus. Vad krävs av de tekniska lösningarna?
Myndigheternas krav och branschens riktlinjer
  Orientering om gällande föreskrifter, standarder och andra råd

Att mäta inomhusklimat
  Orientering om och demonstration av metoder och instrument för mätning av inneklimat.

Kommunikation med brukarna
  Lärarledda diskussioner, först i mindre grupper, därefter samlat.

Avslutning
  Summering av kursen med sammanfattande reflektioner och frågestund. Kursutvärdering i form av en enkel enkät som deltagarna ombeds besvara.

 

Kursledare är Lars Ekberg affärsområdeschef CIT Energy Management, och docent vid Institutionen för installationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola.  Han är också författare av senaste utgåvan R1-riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav, som utgivits av EMTF.

 

Datum och tid15 november, kl 09.00-15.00 inkl lunch
Plats: Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg (Chalmers Konferens & Restaurang)
Förtäring: Lunch och eftermiddagsfika ingår
Kostnad medlemmar: 3.995 exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 4.995kr exkl moms

Passa på att ta del av vårt medlemserbjudande!
Bli medlem för 2019 så ingår resten av 2018 och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kurser och aktiviteter!

Medlemsavgiften är 790 kr per år (inkl moms).

Många får dessutom huvuddelen av medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.

Bli medlem HÄR

ANMÄLAN nedan senast Måndag 12 november

 

 

 

 

 

torsdag 15 november 2018
Kl. 09:00
Medlem pris: 
3 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Extra info: 
Vv meddela eventuella allergier
Anmälan stänger: 
tisdag, 13 november, 2018 - 11:30

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.