Teknikträff i Östersund om avloppsvärmeväxlare

 

Vid en lunchträff med Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund kommer Roland Jonsson, WSP, att berätta mer om mätresultat och drifterfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare.

Olika inkopplingsalternativ för bästa funktion. Här finns en del att ta lärdom av.

Föredragshållare: Roland Jonsson, WSP

Plats: Via Teams – deltagare som anmält sig kommer att få en länk att logga in på, för att delta i träffen

Datum: 25 maj 2020

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.15

Kostnad: kostnadsfritt.

 

måndag 25 maj 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Östersund

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.