Teknikträff i Luleå om digitala tvillingar för fastigheter

Teknikträff i Luleå om digitala tvillingar för fastigheter

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad. Det verkliga objektet rapporterar sin aktuella status till den digitala tvillingen, exempelvis med hjälp av sensorer, vilket underlättar både drift och underhållsplanering.

Med tvillingen kan man dessutom testa och simulera olika händelser för att se hur det objektet kommer att påverkas. Att arbeta med en digital tvilling är ett kostnadseffektivt sätt att förvalta sina tillgångar och är dessutom bra för miljön. En digital fastighetstvilling kan till exempel avspegla värden som temperatur, effekter, flöden och luftfuktighet. Informationen kan presenteras genom exempelvis 3D-modeller, flödesscheman eller grafer.

Vid en teknikträff med Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Luleå kommer tekniken med digital tvilling att presenteras.

Föredragshållare: Carl Wehlin, Nowa Progress

Mötet sker via Teams. Länk skickas ut dagen innan träffen

Datum och tid: 27 januari kl 11.30

 

 

onsdag 27 januari 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Luleå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.