Teknikträff i Karlstad om filterklasser

Den tidigare standarden EN 779 med filterklasserna G4, M5, F7 etc har upphört att gälla. Istället ska vi använda ISO 16890, som klassar luftfilter på ett helt annat sätt. Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner (ePM1, ePM2,5, ePM10), och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret skiljer av.  

Vid en teknikträff arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen i Karlstad kommer standarden att presenteras.

Föredragshållare:  Mattias Utbys, Camfil

Föredraget hålls via Teams

Tid och datum: 15 juni, kl 11.30-12.30

tisdag 15 juni 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Karlstad
Anmälan stänger: 
måndag, 14 juni, 2021 - 18:30

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.