Teknikträff i Gävle om frikyla o lågtemperatur

Lågtemperaturkonvektorer blir ofta stora i befintliga bostadstäder. En ny typ av kompakt konvektor har utvärderats genom mätning på en prototyp och som kan få ner systemtemperaturen väsentligt.

I ett projekt, finansierat av Energimyndigheten, undersöktes om det är genomförbart att åstadkomma lågtemperatur-system i befintliga bestånd, med hjälp av ny konvektor (seriekopplad mot förvärmning tilluft och med påtvingad konvektion). I utredningen undersöktes frågan ur följande perspektiv:

• Ekonomiskt

• Byggstök (så lite som möjligt, snabbt byte av konvektor)

• Estetiskt (är boende beredda att acceptera ny typ av konvektor?)

• Är beslutsfattare i bostadsrättsföreningar villiga att genomföra investering/energirenovering? 

• Kan tillgång till frikyla (från borrhål) via lågtemperaturkonvektor, bli avgörande för ett beslut om sådan energirenovering? (även om energi-besparingen under värmesäsong ger oacceptabelt lång pay-off tid, kanske mervärdet med frikyla kompenserar det?)

Fördelarna med att kunna sänka systemtemperaturen med 10-20 K är till exempel minskad kompressor-el eller sänkt fjärrvärme-retur.

Ytterligare fördelar:

• Dämpa effekttoppar: returtemperaturen blir ca 30 K lägre (dT 30 K mellan VS tillopp/retur) vid hög effekt och kallt ute.

• Möjlighet att avsätta lågvärdig spillvärme (låg-exergi-tillämpning)

• Stabil reglering och intakt injustering: med denna typ av seriekopplad fläktkonvektor kan VS-flödet enklare hållas konstant under året.

Vid en teknikträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Gävle kommer projektet att presenteras av Martin Larsson, RISE Research Institutes of Sweden.

Datum och tid 18 januari kl 11.30

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

 

 

 

måndag 18 januari 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Gävle

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.