Teknikseminarium i Västerås om ny branschstandard för teknisk isolering

IF – Isoleringsfirmornas förening har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader. Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.

Standarden behandlar isolering av både rör- och ventilationskanaler och utrustning.

En del av syftet med standarden är att ta fram dimensioneringshjälpmedel i form av tabeller, så kallade isoleringsklasser som kan användas under projekteringsstadiet vid nybyggnation och ROT-projekt gällande rör – och ventilationsanläggningar. Målet är att tabellernas innehåll skall väga in såväl kostnad som miljöpåverkan associerad med en viss isoleringsprodukt.

Vid en teknikinformation arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Västerås, kommer standarden att presenteras.

 

Föredragshållare: Johan Sjölund, IF och Johan Gustafsson, TyMa Consult AB.

Datum: Tisdag 23 februari

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.30

Plats: Digital länk via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen dagen innan.

ANMÄLAN senast måndag 22 februari

Varmt välkommen!

Kostnad: kostnadsfritt.
(under dessa corona tider inbjuder vi att hålla seminariet kostnadsfritt)
 

 

 

 

 

 

tisdag 23 februari 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Västerås

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

1 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.