Teknikseminarium i Malmö om ökad kunskap om ventilation och corona

En kunskapskartläggning har genomförts vid Umeå Universitet med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön och behovet av den nya kunskap som aktualiseras av Coronapandemin. Kartläggningen har omfattat både en litteraturgenomgång och intervjuer med aktörer och nyckelpersoner.

Kartläggningen visar att det finns önskemål om ny kunskap i smittspridning, hur spridningen beror av ventilerade luftflöden, möjligheter att filtrera för att minska spridning av virus, behov av luftmängder för att förhindra virusspridning, mer kunskap om renrumsteknik, undersökningar av smittspridning och ventilation i sjukhusmiljöer och äldreboenden, fuktens betydelse för smittspridning och mottagligheten av sjukdom. Andra kunskapsområden som identifierats är trångboddhetens betydelse för smitta och städningens betydelse för att minska sjukdomsspridning.

Vid ett teknikseminarium i Malmö, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Malmö, kommer kartläggningen att presenteras.

Föredragshållare: Thomas Olofsson, avdelningen Tillämpad fysik & elektronik vid Umeå Universitet

Tid och datum: 11.30, 3 februari

Plats: via Teams – inbjudningslänk skickas till deltagarna via e-post

 

 

onsdag 3 februari 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Malmö

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

1 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.