Teknikseminarium i Göteborg om verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS

​Nästa år införs lagen om klimatdeklarationer för byggnader. VVS-produkter ingår inte i ett första skede men ligger med i utvecklingsförslaget till 2027. Det finns ett behov av att öka kunskapen om klimatpåverkan från VVS, som idag är begränsad i branschen. I de få fall VVS beaktas vid beräkning av en byggnads klimatpåverkan så används generellt en schablon för all VVS. Nu möjliggörs beräkning av ett projektspecifikt klimatavtryck med hjälp av ett automatiserat verktyg.

Verktyget – som tagits fram av Bengt Dahlgren Göteborg - utgår från digitala modellers projekterade produktdata som mappas mot produkters generiska klimatavtryck. Mappningen sker med en automatiserad process som levererar ett slutgiltigt klimatavtryck samt beräkningens täckningsgrad.

Utöver ett slutgiltigt klimatavtryck möjliggör den automatiserade processen att iterativt beräkna klimatavtrycket under projekteringsskedet. Därmed kan projektspecifika val så som systemval baseras på klimatpåverkan.

 

En kort introduktion kring lagen om klimatdeklarationer och projektet presenteras vid en teknikträff inom Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Göteborg.

Föredragshållare: Gerda Ingelhag och Andreas Rattfelt

Tid och datum: kl 11.30, 20 oktober

Föredraget hålls via Teams

 

onsdag 20 oktober 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Göteborg

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.