Teknikmöte i Stockholm om vad fastighetssektorn kan lära av de som bygger fartyg

Boverket har uppskattat de fastighets- och samhällsekonomiska kostnader som orsakas av fel, brister och skador inom byggsektorn. Kostnaderna är mycket svårbedömda, men uppskattningen syftar till att visa på kostnadernas storleksordning.  De sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna för interna och externa åtgärdskostnader samt kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning bedöms uppgå till 59–73 miljarder kronor per år.

Inom sjöfarten är kvalitetskraven – av naturliga själv – mycket högre och där kan man inte låta skadekostnaderna rusa iväg som i byggsektorn. Men vad är det som gör att sjöfarten klarar att hålla kvalitetskraven uppe? Vilka kontrollfunktioner finns det och hur fungerar de i verkligheten. Finns det något i denna bransch som byggsektorn kan lära av?

Vid en teknikträff inom Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm kommer dessa frågor att besvaras vid Niclas Kling, Poseidon Konsult.

Tid och datum: 11.30 den 19 oktober

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

måndag 19 oktober 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Stockholm

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.