Teknikmöte i Östersund om returtemperaturen i fjärrvärmesystem och dess påverkan på ekonomi och miljö

Höga returtemperaturer i en byggnads fjärrvärmesystem är en indikation på att värmedistributionen fungerar ineffektivt. För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer från kunderna både ett tekniskt och ekonomiskt problem eftersom energiproduktionsanläggningarna får sämre verkningsgrad om returvattnet är för varmt. För fastighetsägaren kan det innebära ökade kostnader för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten.

I en förstudie inom beställargruppen Bebo gjordes analyser av verkliga data från 8 860 fjärrvärmecentraler. Syftena med förstudien var att analysera

  • i vilka typer av byggnader som problemet med hög returtemperatur var störst,
  • vilka parametrar som hade störst påverkan på returtemperaturen,
  • vilka fördelar det skulle kunna ha för olika intressenter om man kunde minska returtemperaturen.

I förstudien togs också fram checklistor för fastighetsägare och driftpersonal som beskriver hur man går tillväga för att minska returtemperaturen, som kan fungera som handfast hjälp.

Resultaten pekar på att vissa av de traditionella energieffektiviseringsåtgärderna som brukar genomföras i flerbostadshus kan vara mindre lönsamma än man tror, om de samtidigt resulterar i högre returtemperatur. Även när man räknar på åtgärder som specifikt minskar returtemperaturen finns det risk för att man räknar fel eftersom åtgärderna i allmänhet inte leder till någon minskning av energianvändningen. Här bör man fundera på hur lönsamhetsberäkningarna ska genomföras för att styra rätt.

Under ett teknikmöte arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund beskrivs vilka typer av byggnader som är särskilt känsliga när det gäller att ha höga returtemperaturer och vilka ekonomiska vinster som framför allt fastighetsägarna skulle kunna göra genom att minska sin returtemperatur.

Förstudien har genomförts av WSP och Anthesis.

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

Föredragshållare: Karin Lindström, WSP

Datum och tid: 24 februari kl 11.30

 

onsdag 24 februari 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Östersund
Anmälan stänger: 
tisdag, 23 februari, 2021 - 18:00

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.