Teknikmöte i Malmö om energiberäkning av äldreboenden - branschgemensam tolkning av Boverkets krav

En återkommande frågeställning har under flera år varit hur Boverkets krav på energiprestanda skall tillämpas på äldreboenden. Generellt strängare krav på energianvändning gör att de minst generösa tolkningarna ställer närmast orimliga krav på energiprestandan i kombination med övriga funktionskrav när det gäller särskilda boendeformer för äldre.

Det konstateras i SBUF-rapporten Energiberäkning av äldreboenden. Rapporten belyser hur krav på energiprestanda i Boverkets byggregler har tolkats på olika sätt vid nybyggnadsprojekt med äldreboende. Skillnad i kravnivå mellan olika tolkningar påvisas och problematiseras.

I rapporten behandlas olika regelverk och verksamhetskrav som berör äldreboenden. Projektets syfte var att arbeta fram ett förslag på tolkning av Boverkets byggregler som aktörer inom byggbranschen kan enas kring och som är relevant för den verksamhet som bedrivs i särskilda boendeformer för äldre.

Vid en teknikträff i Malmö kommer Lisa Flawn Orpana, Skanska, att närmare presentera rapporten och dess resultat.

Datum och tid: 22 juni, kl 11.30

Mötet görs via Teams

 

tisdag 22 juni 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Malmö

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.