Teknikmöte i Luleå om hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen

 

Hur påverkar hyresgästers beteende energianvändningen i flerbostadshus, och hur kan man påverka beteenden så att energianvändningen minskar? Det finns både svenska och internationella erfarenheter och forskningsprojekt som har undersökt detta, men kunskapen är i nuläget varken tillräckligt känd eller tillräckligt spridd bland svenska fastighetsägare.

I en förstudie inom beställargruppen Bebo gjordes en kunskapssammanställning - Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen, en kunskapssammanställning.

Syftet med förstudien var att göra en kunskapssammanställning över relevanta svenska och internationella erfarenheter och forskningsprojekt om hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen i flerbostadshus och hur beteendet kan påverkas.

Arbetet omfattade omvärldsbevakning för att identifiera forskningsstudier och projekt som handlar om hyresgästers energianvändning och hur fastighetsägare kan bidra till att påverka dem i riktning mot ett mer energieffektivt beteende. Dessutom gjordes en analys och sammanställning av den kunskap som redovisas i det insamlade underlaget. Analysen syftade till att undersöka vilken kunskap det finns om metoder för att i samverkan med hyresgäster minska energianvändningen i bostäder och att identifiera eventuella kunskapsluckor.

Förstudien har genomförts av Anthesis och Borg&Co.

Vid en teknikinformation kommer studien att presenteras vid en teknikinformation inom Energi- och Miljötekniska Föreningen i Luleå.

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

Föredragshållare: Hanna Westling, Anthesis

Datum och tid: 20 augusti kl 11.30

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

 

 

torsdag 20 augusti 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Luleå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.