Teknikmöte i Dalarna - hur kan kvaliteten ökas för att klara energikraven?

 

Varför uppfyller så liten andel av byggnaderna de krav på energianvändning som angivits i tidigt skede och vad kan man göra åt det?

Det är några av frågorna som behandlats i en BeBo/SBUF/KTH-Förstudie där man analyserat energieffektiva flerbostadshus. I korta ordalag kan studien sammanfattas med följande; de flesta energieffektiva flerbostadshus använder mer energi än beräknat, i energieffektiva byggnader är detaljerna viktiga samt energiberäkningar ideala. Det konstateras också att schablonvärden bör endast användas i tidiga skeden samt att ventilationens energier och installationssystemens funktion bör tas på största möjliga allvar.

Vid en teknikträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Dalarna kommer resultatet att presenteras av Tekn dr Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur

 

Föredragshållare Tekn dr Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur

Tid och datum: 11.30 till ca 12.15, den 26 oktober

Mötet sker via Teams. Länk skickas ut dagen innan träffen

 

tisdag 26 oktober 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Dalarna

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.