Teknikmöte i Blekinge om vägen till optimal drift

Hur når vi optimal drift med rätt förutsättningar för mottagande driftorganisation?

Vem ansvarar för fastighets energiprestanda och det klimat vi skapar åt hyresgästen?

Hur använder vi dom digitala plattformar som finns för att minimera risken att vi missar någonting

Kan vi projektera bättre för att underlätta kommande arbeten med hyresgästanpassningar, utbyggnationer, miljöcertifieringar och energideklarationer.

Det är några frågor vid en teknikföreläsning i Blekinge där frågorna kring vikten av att alla i projekteringsteamet har samma förutsättning, arbetar mot samma mål och att fastigheten uppnår de krav som ställs.

Föredragshållare: Tor Landin och Richard Johansson, Bengt Dahlgren

Datum och tid 29 oktober, kl 11.30

Mötet sker via Teams

 

 

 

 

fredag 29 oktober 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Blekinge

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.