Tekniklunch i Västerås med studiebesök på block 7 Mälarenergi

”Nya block 7 – Här bygger Mälarenergi för en hållbar framtid”

Just nu bygger Mälarenergi ett nytt kraftvärmeblock, Block 7. När anläggningen står klar år 2020 har ett stort steg mot förnybar framtid tagits då Mälarenergis fjärrvärme-och elproduktion blir fri från kol och olja. Bygget av det nya kraftvärmeblocket, som består av panna, rökgasrening och turbin, har tagit fart på riktigt. Bränslet kommer bestå av träavfall från hushåll och industrier. Block 6 kommer fortfarande att stå för basen av värmeproduktionen, men block 7 kommer stå för runt 40%.

Mer information:
https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/vara-anlaggningar/kraftvarmeve...

Vi kommer att mötas av Mathias Edelborg, Projektledare Värme Anläggningsutveckling Projekt, Mälarenergi.

Studiebesöket inleds med en gemensam lunch på restaurang Kraftkällan, en teoretisk inledning, följt av en guidad tur runt anläggningen.

Datum och tid: Måndag 22 oktober, kl 11.30-ca 14.00 inkl lunch
Plats: Träffas vid receptionen, Sjöhagsvägen 3, Kraftvärmeverket 

Förtäring: Lunch ingår
Kostnad medlemmar: 250 kr exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 395 kr exkl moms
Du vet väl att många blir medlemmar genom företaget.
Ett par aktiviteter till så har du snart tjänat in medlemsavgiften.
Studenter som är medlemmar: 100kr inkl moms

OBS! Studenter anmäler sig via mail till: jaana.petherbielke@energi-miljo.se för rätt pris. (medlemsavgiften är kostnadsfri för studenter, enkelt att bli medlem via vår hemsida på www.energi-miljo.se/medlemsformanerstudenter)

ANMÄLAN senast fredag 19 oktober 2018

 

måndag 22 oktober 2018
Kl. 11:30
Medlem pris: 
250,00 kr
Lokalavdelning: 
Västerås

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.