Tekniklunch i Stockholm om beräkning av oavsiktlig uppvärmning av tappvarmvatten

Beräkning av oavsiktlig uppvärmning av tappkallvatten

För att minska risken för tillväxt av legionellabakterier i tappkallvatten ställer Boverkets byggregler krav på att installationer ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. I första hand görs detta genom att inte placera tappkallvatten i utrymmen varmare än rumstemperatur. Går det inte ska installationerna utformas och isoleras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ⁰C.

För att uppfylla kraven skall tappvattensystemet dimensioneras och beräkning utföras i projekteringsarbetet där man ska visa det förväntade resultatet. Det innebär att det inte krävs någon kontrollmätning i den färdiga byggnaden för att visa att regeln är uppfylld.

Branschen har enats om att följande parametrar skall vara beräkningsgrundande vid dimensionering: KV 10 ⁰C, VV och VVC 55 ⁰C, rumstemperatur 23 ⁰C. samt ett lambdavärde på 0,037 W/ mK på rörisolering.

Vid en lunchträff inom Energi- och Miljötekniska Föreningen kommer det program som Säker Vatten tagit fram för att beräkna vilken isolertjocklek och dimensioner som är mest optimala att använda för att klara kraven att presenteras. Beräkningsprogrammet genererar en rapport om vilka material som används samt beräkningsgrundande temperaturer vilket underlättar för kontrollansvarig och besiktningsmannen när slutbesiktning av byggnaden ska göras, säger Fredrik Runius, teknikansvarig hos Säker Vatten.

Beräkningsprogrammet har arbetats fram tillsammans med en VVS-konsult och verifierats av en energiexpert vid KTH.

Föredragshållare: Fredrik Runius, Säker Vatten

Plats: Plats: Riksbyggen, Kungsbron 21, uppgång G, använd porttelefonen och anmäl dig i receptionen på vån 8

Datum: 2 mars

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.15 med lunch på Restaurang Blekholmen

Kostnad (lunch ingår): 195 kr exkl moms för medlemmar, 250 kr exkl moms för icke-medlemmar.

 

måndag 2 mars 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
195,00 kr
Lokalavdelning: 
Stockholm

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.