Tekniklunch i Skaraborg om vädrets påverkan och energianvändning

​Välkommen till en lunchträff där SMHI berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Skaraborg, 

Förutom SMHI:s produkter för normalårskorrigering Graddagar, Energi-Index och Kyl-Index kommer vi presentera extrema perioder, osäkerheter i indata, normalårkorrigering av kyla med Nya Kyl-Index. 

Föredragshållare: Torbjörn Grönbergs, produktchef SMHI 

Plats: Flämslätt stift- och kursgård, Lerdala, se även https://www.google.com/maps/place/Fl%C3%A4msl%C3%A4tts+Stifts-+%26+Kursg%C3%A5rd/@58.4605579,13.6794389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465b1c7eadef2b85:0xe2600b614370f157!8m2!3d58.4605579!4d13.6816276

Tid och datum: 11.30-13.00  den 4 december 2019. Vi avslutar med en gemensam lunch till självkostnadspris

 

 

 

onsdag 4 december 2019
Kl. 11:30
Medlem pris: 
150,00 kr
Lokalavdelning: 
Skaraborg

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.