Tekniklunch i Östergötland om inomhusmiljö i renoverade byggnader

Hur upplever boende sina bostäder efter renovering? Får vi bättre komfort av att renovera?

Det är temat för en tekniklunch i Linköping, arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östergötland, där Lina La Fleur, Linköpings universitet, presenterar sin forskning kring renovering och de boendes upplevelser av detta.

Vid renovering av bostäder är vanliga åtgärder som påverkar energianvändning isolering, byte av fönster, byte av ventilationssystem och tätning av klimatskalet. Det ger mervärden utöver minskad energianvändning såsom fuktsäkerhet, estetik, kontroll och funktionalitet, säkerhet och trivsel. Men också mindre känslighet mot variationer i energipris samt bättre inomhusmiljö och termisk komfort

Det visar en fallstudie av mindre flerfamiljsbyggnad från 1961 som renoverades 2014, där även en enkät om hur de boende uppfattar temperaturen inomhus, luftkvalitet, ljud före och efter renovering. Energianvändningen för uppvärmning hade efter åtgärderna minskat med 44 procent. Enkäten visar att de boende bedömer luftkvalitet och bullersituationen som bättre efter renovering, mindre problem med spridning av matos i lägenheten samt mindre problem med drag och låga inomhustemperaturer, det vill säga bättre termisk komfort under vintern. Däremot upplevs något större problem med torr luft, statisk elektricitet, störande buller från ventilationen och risk för höga temperaturer på sommaren, alltså sämre termisk komfort under sommaren

Föredragshållare: universitetsadjunkt Lina La Fleur, Avdelningen för Energisystem, Linköpings universitet

Datum och tid den 19 maj, kl. 11 30-13 00.

Plats: Restaurang Kårallen, Linköpings universitet Föredrag i A37. Här är en karta: https://old.liu.se/NavApp/faces/popup.jsp?object_type=location&object_id=13

Kostnad: Endast självkostnaden för dagens lunch 

Välkommen Olle Rosenbaum, olle.rosenbaum@afconsult.com, 010-50 50 147

 

tisdag 19 maj 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Östergötland

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.