Tekniklunch i Norrköping om golvvärme

Då golvvärme tillämpas i välisolerade bostäder minskar behovet av rumsregleringen. Rumskontroll kan säkerställas tack vare systemets inneboende självreglerande förmåga. En förenklad systemuppbyggnad med färre komponenter är därmed möjlig. Det förenklade systemet får på detta sätt en lägre investeringskostnad än det traditionella systemet. I det förenklade golvvärmesystemet styrs endast framledningstemperaturen – vattenflödet är konstant.

En teoretisk analys av de termiska processerna visar att det är den aktiva regleringen av golvvärmeslingornas vattentemperatur som ”aktiverar” självregleringsprocessen. Begreppet självreglering avser värmesystems inneboende förmåga att justera värmetillförseln till golvvärmeslingan orsakad av en termisk störning i byggnaden. Självregleringen motverkar alltid den termiska störningen.

Vid en lunchträff med Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östergötland, kommer Andreas Anderzon, Thermotech, berätta om Thermotechs erfarenheter från installationer av - MultiLevel – ett koncept för att applicera vattenburna golvvärme- och kylsystem i flervåningshus.

Det finns ett 20 tal installationer gjorda sedan 2010 och utvärderingarna visar på mindre än en grads skillnad mellan lägenheterna.

Föredragshållare: Andreas Anderzon, Thermotech

Plats: Magnentus Building, Nya Torget, Norrköping

Datum och tid: den 25 februari. Lunch börjar 11 30, föredrag börjar 12 00 Slutar ca 13 00

Kostnad: 195:- exkl. moms för medlemmar, 250:- exkl. moms för icke-medlemmar

Vid frågor och eventuellt återbud: e-post: olle.rosenbaum@afry.se

Välkommen!

 

 

 

tisdag 25 februari 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
195,00 kr
Lokalavdelning: 
Östergötland

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.