Tekniklunch i Luleå om energilagring

ASES – ”Active Solar Energy Storage” är ett energisystem som tillvaratar, säsongslagrar solvärme i ett värmelager under huset. Vintertid återvinns den lagrade värmen  under huset med hjälp av värmepump. Med hjälp av värmelagret kan COP för värmepumpen bli så högt som 8. ASES har implementerats i ett femtontal byggnader runt om i Sverige, främst i nybyggda villor men även i skolor och industrilokaler. Den största installationen har nyligen färdigställts på ett nybyggt gymnasium i Haninge och omfattar ett solvärmelager på 1000 kvadratmeter.

Vid en EMTF-lunch i Luleå i september berättar Thule Brahed, Norconsult, om ASES-systemet.

 

Plats: Plats: E1032,  Luleå Universitet  

 

Datum och tid: den 25 september, kl 12.00, efteråt äts gemensam lunch till självkostnadspris

 

 

onsdag 25 september 2019
Kl. 12:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Luleå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

3 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.