Tekniklunch i Luleå om energiflöden

Om avloppsslammet kan torkas och därefter användas för förbränning varefter askan - som innehåller fosfor - kan tillföras jorden kan man få en mer cirkulär hantering av avloppsslam.

Det har Anton Kjellsson, Umeå universitet, undersökt i examensarbetet ”Analys av energi, kostnad och CO2-utsläpp med/utan ångtork och förbränning/sluttäckning med slam rörande slamhantering på ett avloppsreningsverk i Umeå”. Examensarbetet ligger till grund för en teknikartikel han tävlade med i årets stipendietävling anordnad av Energi och Miljötekniska Föreningen.

Vid en lunchträff i Luleå kommer han att berätta mer om den tekniska lösningen han undersökt och vilka miljöhänsyn som ligger bakom undersökningen.

Tid och datum: 11.30-13.00, den 28 augusti

Plats: Norconsult, Gammelstadsvägen 5D, Luleå

Efter föreläsningen äter vi lunch till självkostnadspris.

 

onsdag 28 augusti 2019
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Luleå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.