Tekniklunch i Linköping om energieffektivisering i industrin

Effektiv energianvändning i svensk tillverkningsindustri är en nyckelfaktor för att svenska företag även fortsättningsvis ska vara konkurrenskraftiga på en global marknad med knappare resurser.

I den nyutkomna boken ”Energieffektivisering Energikartläggning, energiledning och styrmedel” fokuseras på energikartläggning och energieffektivisering  ur flera perspektiv. Boken är skriven av Patrik Thollander, Magnus Karlsson och Patrik Rohdin, Linköpings universitet samt Jakob Rosenqvist, Tranås Energi.

Vid en lunchträff kommer bokens innehåll att presenteras, samtidigt som deltagarna får en möjlighet att på plats ställa frågor om boken och dess innehåll utifrån bokens exempel.

Datum och tid den 3 april, kl. 11 30-13 00.

Föredragshållare:         Patrik Thollander och Magnus Karlsson, Linköpings universitet

Plats:                             Restaurang Kårallen
                                      Föredrag i A34, ovanför ingång 17, Hus A, se https://old.liu.se/karta/karta?l=sv&px_type=2&px_id=10

Kostnad:  Endast självkostnaden för dagens lunch

 

Välkommen

Olle Rosenbaum, olle.rosenbaum@afconsult.com, 010-50 50 147

 

onsdag 3 april 2019
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Östergötland

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.