Tekniklunch i Gävle om vattenkvalitet i värme och kylsystem

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Gävle inbjuder till teknikinformation om vattenkvalitet i värme och kylsystem. Energibäraren är en lika viktig komponent som systemets övriga delar.

IWT Sverige och Energi- och Miljötekniska Föreningen inbjuder till en presentation av uppmärksammad svensk forskningsrapport från Swerea RISE om vattenkvalitetens betydelse för värme- och kylsystems hållbarhet och energieffektivitet.

Exempel på frågeställningar som kommer att tas upp:

- Vilka nya hänsyn är förståndigt att ta då det i moderna system blandas material och nya har tillkommit? Detta i en allt korrosivare miljö.

- Vad i ett modernt system gör miljön korrosivare än i ett traditionellt?

Rapporten belyser hur vattenkvaliteten även påverkar ett systems energieffektivitet och livslängd. Ett gemensamt mönster hos komponenttillverkarna börjas skönjas. Rekommendationer kring vattenkvaliteten (SS-EN 12828/VDI 2035)

- Hur kommer jag och branschen förhålla oss till dessa? Vad säger rekommendationerna?

- Vilken inverkan kan det få på mitt arbete?

Föredragshållare: Thomas Carlsson, IWTS

Plats: via Teams

Tid och datum: 11.30 den 21 april 2021.

 

onsdag 21 april 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Gävle

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.