Tekniklunch i Falun om Energiavtal 12

Energiavtal 12 skapades 2012 och är en avtalsmall för energianvändning som tagits fram för att åstadkomma tydligare överenskommelser mellan beställare och entreprenörer om energianvändning och är tänkt som kontraktsbilaga vid avtal baserade på totalentreprenader enligt ABT 06, men kan även anpassas till andra entreprenadformer.

I en utredning av erfarenheter från tillämpning av Energiavtal 12 har enkäter och telefonintervjuer genomförts med nyckelpersoner hos byggherrar vid sju byggprojekt.

Den upplevda nyttan av att teckna Energiavtal 12 visade sig också vara mycket stor i en majoritet av projekten. Den främsta fördelen är den tydlighet som kommer med avtalet, vilket bidrar till att energifrågan får ett större fokus under hela byggprocessen. Detta i sin tur anses ha lett till bra resultat vad gäller energiprestanda, samt underlättat uppföljningen av energiprestandan både vad gäller åtgärder och påföljder.

Några påtalade fördelar är

• Energifrågan fick ett större fokus generellt

• Ökad hänsyn till hur förändringar i projekteringen och produktionen påverkade energiprestandan 

• Större intresse hos entreprenören att klara prestandakravet

• Ökat incitament till strukturerad undermätning, vilket gynnar uppföljning generellt.

I Falun har det kommunala bostadsföretaget Kopparstaden genomfört två stycken byggprojekt där Energiavtal 12 tillämpats. Vid en tekniklunch i Falun kommer erfarenheter och resultat från dessa två projekt att presenteras av Kopparstadens tekniska chef Kenneth Ahlström.

Tid och datum: kl 11.30, den 6 februari 2020

Kostnad: 150 kr exkl moms för medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen, 250 kronor exkl moms för icke-medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen

Plats: Kopparstaden, Västermalmsvägen 26, Falun

 

 

 

torsdag 6 februari 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
150,00 kr
Lokalavdelning: 
Dalarna

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.