Tekniklunch i Borås om vattenkvalitet i värme och kylsystem

Tekniklunch i Borås om vattenkvalitet i värme och kylsystem

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Borås inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem

IWT Sverige och Energi- och Miljötekniska Föreningen inbjuder till presentation av ny svensk

forskningsrapport från Rise Kimab om vattenkvalitetens betydelse för värme- och kylsystems

hållbarhet och energieffektivitet.

Exempel på frågeställningar som kommer att tas upp:

- Vilka nya normer och rekommendationer har tillkommit?

Och vilken hänsyn behöver jag ta till dessa i mitt arbete?

- I moderna system blandas flera material och nya har tillkommit. (t.ex. plaströr och  presskopplingar)

Vilken inverkan kan det få på mitt arbete?

- Hur påverkar dessa nya förutsättningar ett systems energieffektivitet, och livslängd?

Vilken påverkan kan den få på energioptimeringar och liknande åtgärder?

Tid:  torsdag 21 maj kl 11.00

Plats: Bengt Dahlgren, Västerbrogatan 8 (plan 3), Borås 

Efter träffen äter vi lunch till självkostnadspris.

 

 

 

tisdag 21 maj 2019
Kl. 11:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Borås

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

8 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.