Teknikinformation i Sundsvall om auktorisation av företag som säljer energieffektivisering

EEF (Energieffektiviseringsföretagen) har tagit fram en auktorisation för företag som säljer energieffektivisering i form av produkter eller tjänster. Första området ut för en auktorisation var ”Energikartläggning”. Alla företag som säljer energikartläggningar, energideklarationer, energibesiktningar eller liknande uppdrag kan bli auktoriserade. Idag finns elva auktoriserade företag inom området. Nu finns även auktorisation inom ”Teknisk förvaltning – energi” samt ”Tryckluft”.

Auktorisationen är framtagen av beställare för att öka tryggheten och skapa en bättre dialog och gemensam förståelse av vad tjänsten/produkten innebär.

Vid en teknikinformation arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Sundsvall kommer auktorisationen att presenteras och vad som krävs för att bli auktoriserad. Mötet är också ett tillfälle att komma med synpunkter till EEF om vilka områden som kan vara angelägna att auktorisera härnäst.

Ett annat syfte med auktorisationen, som beställarna speciellt varit angelägna om, är att branschen ska använda ”vedertagna metoder”. Det förenklar för beställare att jämföra olika förslag och blir även mer rättvist för de som lämnar anbud. Vedertagna metoder finns idag inte inom alla områden och EEF arbetar därför med att lista vilka som finns för att se luckor och på sikt fylla dessa. Även här är det välkommet med synpunkter från deltagare.

Föredragshållare: Lotta Bångens, EEF

Datum och tid 1 september kl 11.00

Plats: via Teams – inbjudningslänk skickas till deltagarna via e-post

 

tisdag 1 september 2020
Kl. 11:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Sundsvall

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.