Teknikinformation i Kalmar om ny branschstandard för teknisk isolering

IF – Isoleringsfirmornas förening har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader. Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.

Standarden behandlar isolering av både rör- och ventilationskanaler och utrustning.

En del av syftet med standarden är att ta fram dimensioneringshjälpmedel i form av tabeller, så kallade isoleringsklasser som kan användas under projekteringsstadiet vid nybyggnation och ROT-projekt gällande rör – och ventilationsanläggningar. Målet är att tabellernas innehåll skall väga in såväl kostnad som miljöpåverkan associerad med en viss isoleringsprodukt.

Vid en teknikinformation arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Kalmar kommer standarden att presenteras av Johan Sjölund, IF och Johan Gustafsson, TyMa Consult AB.

Tid och datum: 2 november kl 11.30

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

 

tisdag 2 november 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Kalmar

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.