Teknikinformation i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor

 

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. I ett E2B2-projekt har forskare vid RISE och KTH tagit fram ny kunskap om hur man skapar en bra arbetsmiljö i energieffektiva, aktivitetsbaserade kontor.

Trenden går mot allt fler aktivitetsbaserade kontorsarbetsplatser, som är arbetsplatser utformade för att stödja flera olika arbetsuppgifter. Där finns utöver öppna kontorslandskap även avskilda ytor för koncentrerat arbete och telefonsamtal liksom olika typer av mötesrum. Syftet är framförallt att uppnå resurseffektiva och kreativa arbetsmiljöer.

Energimässigt finns det stora vinster att göra genom att byta från kontor med enskilda rum till aktivitetsbaserat kontor. Ju mindre yta som används, desto mindre energi behövs, för exempelvis uppvärmning. Det finns företag som kunnat minska sin totala energianvändning med så mycket som 90 procent genom att flytta sin verksamhet till en modern och flexibel kontorsbyggnad. Studier visar dock att alla inte trivs att arbeta i kontor av detta slag.

Vid en lunchträff i Göteborg arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Göteborg kommer resultatet av studien att presenteras.

Föredragshållare: Maria Håkansson, RISE Research Institutes Of Sweden

Plats: Presentationen ges via ett webbkonferensprogram, där deltagarna via en länk kommer att kunna ansluta sig till presentationen.

Tid och datum: klockan 11.30, den 28 april

 

 

 

tisdag 28 april 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Göteborg

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.