Teknikinformation i Gävle om vädrets koppling till energianvändning

Välkommen till en lunchträff i där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets påverkan på energianvändning arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelningar i Gävle. 

Förutom SMHI:s produkter för normalårkorrigering Graddagar, Energi-Index och Nya Kyl-Index kommer vi presentera allmänt om meteorologiska indata, normalårsperioder och väderextrema perioder.

 

Föredragshållare: Torbjörn Grönbergs, produktchef SMHI Fastighet

Plats: via Teams – inbjudningslänk skickas till deltagarna via e-post

Datum: 27 november

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.15

 

 

fredag 27 november 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Gävle

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.