Teknikföredrag i Umeå om ozon

Ozon i ventilationsanläggningar, vad funkar och vad funkar inte? Vad måste man tänka på vid projektering och service när man vill använda ozon.

Alla har rätt till en säker arbetsmiljö, så hur säkerställer man det?

Vilka erfarenheter har olika yrkesgrupper av ozon, finns det några problem?

Kan ozon vara en lösning gällande både lukt, brand, energiåtervinning och rensning. I så fall hur?

Finns det några skillnader i vad man bör tänka på gällande UV-ljus eller ozongenerator, och hur funkar jonisering – blir det ozon av det?

Det är några av frågorna som tas upp vid ett teknikföredrag om ozonarrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Umeå, med Annika Brännmark
Branschchef hos
Plåt & Ventföretagen som föredragshållare

Datum och tid 25 augusti kl 11.30

Plats: via Teams – inbjudningslänk skickas till deltagarna via e-post

 

tisdag 25 augusti 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Umeå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.