Teknikföredrag i Sundsvall om energiåtervinning i spillvatten

Energiåtervinning ur spillvatten har blivit en aktuell källa till energisparande.

I Umeå har bostadsrättsföreningen Solterassen med 42 lägenheter låtit installera ett spillvattensystem som i samband med en värmepump klarar både tappvarmvatten och värme.

Vid ett teknikseminarium inom Energi- och Miljötekniska Föreningen i Sundsvall kommer Reidar Selling, Structor, att redovisa förutsättningarna för lösningen, systemlösningen och resultatet från tre års drift.

Föredraget sker via Teams

Tid och datum: den 21 oktober, kl 11.30

torsdag 21 oktober 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Sundsvall

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.