Teknikföredrag i Östersund om energiåtervinning i spillvatten

Energiåtervinning ur spillvatten har blivit en aktuell källa till energisparande.

I Umeå har bostadsrättsföreningen Solterassen med 42 lägenheter låtit installera ett spillvattensystem som i samband med en värmepump klarar både tappvarmvatten och värme.

Vid ett teknikseminarium inom Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund kommer Reidar Selling, Structor, att redovisa förutsättningarna för lösningen, systemlösningen och resultatet från tre års drift.

Föredraget sker via Teams

Tid och datum: den 8 december, kl 11.30

 

 

 

onsdag 8 december 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Östersund

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.