Teknikföredrag i Karlstad om ozon

Ozon i ventilationsanläggningar, vad funkar och vad funkar inte? Vad måste man tänka på vid projektering och service när man vill använda ozon.

Alla har rätt till en säker arbetsmiljö, så hur säkerställer man det?

Vilka erfarenheter har olika yrkesgrupper av ozon, finns det några problem?

Kan ozon vara en lösning gällande både lukt, brand, energiåtervinning och rensning. I så fall hur?

Finns det några skillnader i vad man bör tänka på gällande UV-ljus eller ozongenerator, och hur funkar jonisering – blir det ozon av det?

Vid mötet nämns också några användbara ”att tänka på-saker” från Imkanal 2012.

Det är några av ämnena som tas upp vid ett teknikföredrag om ozonarrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Karlstad, med Annika Brännmark
Branschchef hos Plåt & Ventföretagen som föredragshållare

Datum och tid 26 januari kl 11.30

Mötet hålls via Teams

 

 

 

 

 

 

tisdag 26 januari 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Karlstad

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.