Teknikföredrag i Gävle om system för styrning och reglering av byggnaders tekniska

Inom BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus har en förstudie gjorts med syfte att ge fastighetsägare med flerfamiljshus ett underlag och kunskap för att kunna ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan i hela fastighetsbeståndet.

Följande generella rekommendationer togs fram i förstudien, bland annat att en definition av smarta kompletterande styrsystem bör tas fram att fastighetsägarnas generella kunskap om smarta kompletterande styr- och reglersystem behöver höjas samt att fastighetsägare bör samarbeta och enas om tekniska anvisningar för smarta kompletterande styrsystem för att på det sättet driva fram mer öppenhet och transparens i systemen.

Vid ett teknikföredrag i Gävle kommer Richard Thygesen, Aktea Energy, att presentera förstudien och vilka krav man har kommit fram till

Datum och tid: 15 oktober, kl 11.30

Föredraget sker via Teams

 

 

 

____

fredag 15 oktober 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Gävle

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.