Teknikföredrag i Gävle om energiåtervinning med förvärmd luft

Förvärmning av luft har potential som VVS-installation att sänka byggnaders energianvändning vid användande av plattvärmeväxlare för energiåtervinning.

Det visas i ett examensarbete av Mathias Svedman, högskoleingenjör, Högskolan i Gävle, som med en artikel om sitt arbete var en av årets vinnare av energi- och Miljötekniska Föreningens stipendiepriser.

Examensarbetet har utförts genom mätning på ett luftbehandlingsaggregat i ett flerbostadshus med en installerad förvärmare före plattvärmeväxlaren. Förvärmning som metod för att förhindra frostbildning i värmeväxlaren har evaluerats. Resultaten från studien kan medverka till att vid låga utetemperaturer sänka den erforderliga värmeeffekten för uppvärmning av luft med cirka 20 %.

Vid en teknikträff – arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Gävle kommer han att presentera sina resultat.

Tid och datum: kl 11.30, 3 december

 

torsdag 3 december 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Gävle

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.