Studiebesök på Valla torg i Stockholm

Stockholmshems drygt 300 lägenheter i Valla torg byggdes 1961 och har renoverats inom ramen för EU-programmet GrowSmarter, ett fem år långt projekt som finansieras med 25 miljoner Euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Det man gjort i de färdigbyggda husen är det man normalt gör när man renoverar hus från 60-talet: uppdaterat tekniska system, bytt stammar, satt in nya hissar, energisnål belysning och nya ytskikt, kök, badrum och tvättstugor. Målet är att husen ska dra 60 procent mindre energi än före renoveringen.

Det handlar bland annat om att man förbättrat husens klimatskal från ett U-medelvärde på cirka 1,0 till cirka 0,50 W/kvm och satt in fönster med ett u-värde på 0,7 i stället för 1,8 som originalfönstren hade. Cirka 500 kvm solceller installeras totalt som årligen beräknas producera cirka 65 000 kWh el. Frånluftsvärmepumpar återvinner energin i den uppvärmda rumsluften och försörjer husen med värme och varmvatten.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm presenteras ombyggnaden och dess tekniska innovationer.

Föredragshållare: Gunnar Wiberg, Stockholmhem, Henry Mattero, Skanska samt Peter Andersson, Lassila & Tikanoja Sverige

Datum och tid: den 13 februari kl 15.00

 

 

 

 

torsdag 13 februari 2020
Kl. 15:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Stockholm

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.