Studiebesök på Fresenius Kabi i Uppsala

Fresenius Kabis fabrik i Uppsala är en av världens modernaste produktionsanläggningar för intravenösa näringslösningar, parenteral nutrition med cirka 800 medarbetare.

Vid uppsalafabriken har man sedan några år genomfört energikartläggning samt genomfört åtgärder för att minska energianvändningen; exempelvis används värmepump för att återvinna kondensorvärme och gamla fläktar har bytts ut för att minska elanvändningen.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Uppsala kommer anläggningen att presenteras varefter det ges möjlighet att se energi- och produktionsdelarna.

Föredragshållare: Erik Fiedler, Fresenius Kabi

Datum och tid: 16 oktober, kl 15.00

Plats: Fresenius Kabi, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala

 

 

 

onsdag 16 oktober 2019
Kl. 15:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Uppsala

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.