Studiebesök hos Mega-projekt hos Lundbergs i Södertälje

 

Lundbergs fastigheter har låtit Kylgruppen installera 22 varvtalsstyrda fastighetsvärmepumpar från Thermia i ett fastighetsprojekt med över i Södertälje.

Det aktuella området är byggt under åren 1970-71 och består av 236 lägenheter i 26 huskroppar. I samband med att fastigheterna skulle renoveras tog Lundbergs ett helhetsgrepp och såg över värmesystemet. Den befintliga fjärrvärmelösningen hade nått sin tekniska livslängd. En annan anledning var geologiska problem som gjorde att man valde värmepumpar.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Södertälje kommer anläggningen att presenteras närmare av Erik Sparrfeldt, Lundbergs och Daniel Nyström, Kylgruppen.

Tid och datum. 12 juni kl 15.00

Plats: LE Lundberg, Förvaltarvägen 2, Södertälje

 

 

 

onsdag 12 juni 2019
Kl. 15:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Södertälje

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.