Solcellslunch i Piteå

Solcellslunch i Piteå

Piteå Energi har ett ambitiöst program för utbyggnad av solceller, vilket pågått sedan 2011.

Man har en forskningsanläggning, installerad 2011, som består av två så kallade trackers (solföljare) som följer solen för att få ut maximalt med energi. Den ena trackern är astronomiskt programmerad, vilket betyder att den följer solen. Den andra är optiskt programmerad vilket betyder att den riktar sig mot den ljusaste punkten, på himlen eller till exempel snötäckt mark, som genererar mest ljus. Fem olika fabrikat av solceller är installerade för att kunna följas, mätas och se vilken typ som ger bäst produktion.

Vidare äger PiteEnergi en takmonterad anläggning på 236 kWp på musikhögskolans tak, en anläggning på 12 kWp på det egna förrådet och en markmonterad forskningsanläggning för dubbelsidiga paneler som invigdes av energiministern under hösten 2018.

Vid en lunchträff i Piteå – arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning - kommer Piteå Energis projektledare, Berndt Essebro, att prata om hur solel fungerar på de nordliga breddgraderna och förutsättningar för produktion så långt norrut trots vinter och kyla. Vid träffen visas exempel på de som gjort investeringar och hur man tänkt inför investeringen både ur ekonomiskt perspektiv och som profilering av företag. Vidare ges inblickar i utvecklingen av solceller med ökad effektivitet och sjunkande priser mm vilket naturligtvis påverkat investeringsviljan.

Föredragshållare: Berndt Essebro, projektledare, PiteEnergi

Plats: PiteEnergi, Västra Kajvägen 1, Piteå

Datum och tid: 28 mars, kl 11.30

Kostnad: 100 kr exkl moms för medlemmar, 150 kr exkl moms för icke-medlemmar. Lunchen ingår.

 

 

 

torsdag 28 mars 2019
Kl. 11:30
Medlem pris: 
100,00 kr
Lokalavdelning: 
Luleå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.